Elektroléčba

Široká nabídka mnoha typů elektroléčebných přístrojů a jejich individuálních modifikací pro konkrétní potřeby uživatele.

Jednotlivé elektroléčebné přístroje se odlišují typem aplikace (kontaktní či distanční), počtem výstupů, škálou terapeutických proudů, komfortem a přehledností obsluhy při nastavení konkrétní léčebné procedury (manuální nastavení všech parametrů, jednoduchý výběr z přednastavených terapií dle diagnózy nebo programů), velikostí displeje. Některé typy přístrojů jsou vybaveny displeji dotykovými, což umožňuje nejsnazší možné nastavení procedur.

Samozřejmostí je u všech typů široké volitelné příslušenství. Většina elektroléčebných přístrojů umožňuje propojení na Vakuovou jednotku, pomocí které lze proceduru aplikovat přes přísavné elektrody.

Elektroléčba je významnou součástí fyzikální léčby, při které je využíván léčebný účinek různých forem elektrické energie. Elektroléčba byla využívána již v dávných dobách, ve starém Římě. V dnešní moderní medicíně je elektroléčba hojně využívanou metodou pro svou vysokou účinnost a malý počet kontraindikací a nežádoucích vedlejších účinků.
Elektroterapie má široké spektrum pozitivních účinků, kterými jsou například analgetický, myorelaxační, myostimulační, protiedematózní, vasodilatační a protizánětlivý. Mezi nejčastěji používané typy elektroléčebných proudů patří TENS, Diadynamický, Trabertův nebo Galvanický proud. Vlastní aplikace elektroterapie se provádí kontaktně (přiložením elektrod) nebo nekontaktně (distanční elektroterapie).
Elektroléčba se využívá nejčastěji při léčbě chorob pohybového aparátu. Své uplatnění nachází elektroléčba také při terapii postižených orgánů břišní dutiny a při léčbě astmatu. Pro aplikaci vhodných typů proudů slouží elektroléčebný přístroj. Mimo profesionálních elektroléčebných přístrojů k dispozici jsou také myostimulační přístroje na domácí použití. Profesionální elektroléčebný přístroj vyšší třídy umožňuje navíc provádět, mimo vlastní elektroterapie, i elektrodiagnostiku (IT křivka).

Přejít nahoru