Terapeutický ultrazvuk

Ultrazvukové přístroje se dodávají v mnoha modifikacích. Liší se především počtem výstupů pro ultrazvukové hlavice a možností připojení monofrekvenčních nebo multifrekvenčích terapeutických hlavic, velikostí a tvarem ultrazvukových hlavic.

Jednoduchost, komfort a způsob obsluhy a vlastního nastavení terapeutických parametrů nebo programů je též u jednotlivých přístrojů rozdílná.

V nabídce též přístroje kombinované s elektroléčbou, magnetoterapií či laserem.

Terapeutický ultrazvuk patří mezi nejčastěji aplikované metody fyzikální terapie. Doporučuje se na různé svalové a kloubní obtíže, poúrazové stavy či degenerativní onemocnění.
Pro fysioterapeutické účely se využívá terapeutický ultrazvuk o frekvencích 1 a 3 MHz. Ultrazvuk o frekvenci 1MHz proniká do hlubokých tkání, zatímco ultrazvuk o frekvenci 3 MHz proniká do povrchových tkání. Ve tkáni způsobí termickou reakci. Terapeutický ultrazvuk tak v podstatě vyvolává cílené teplo na konkrétním místě a v potřebné hloubce tkání.
Léčebný ultrazvuk má na lidský organismus velmi pozitivní fyziologické účinky. Hlavním účinkem ultrazvuku je zlepšení lokálního prokrvení tkáně, urychlení metabolismu, srážení aerosolů, alkalizace tkáně, pseudokavitace (odplynování roztoků ve tkáni), pokles aktivity vegetativních nervů, svalová relaxace a analgesie. Aplikace ultrazvuku také zvyšuje schopnost regenerace tkáně.
Terapeutický ultrazvuk lze aplikovat kontaktně, pomocí vhodné ultrazvukové hlavice, nebo subakválně. Při kontaktní aplikaci je třeba mezi hlavicí a tkání udržovat nepřetržitě maximální kontakt. Kontakt usnadňuje použitý ultrazvukový gel. Léčebný ultrazvuk se aplikuje ve formě kontinuální nebo pulzní. K aplikaci ultrazvuku se používají hlavice s terapeutickou plochou 1 a 5 cm2. Efektivní plocha ultrazvukové hlavice se volí podle velikosti ozvučované plochy. Délka vlastní aplikace terapeutického ultrazvuku se pohybuje zpravidla do 5 minut s maximální intenzitou do 3W/cm2. Terapeutický ultrazvuk se aplikuje u akutních stavů s nižší intenzitou denně, u chronických onemocnění s vyšší intenzitou cca. 3x týdně.

Přejít nahoru