Lasery terapeutické

Terapeutické lasery jsou k dispozici biostimulační a vysoko výkonové (HIL).

Laserové biostimulační řídící jednotky jsou vybaveny obvykle jedním nebo dvěmi výstupy pro připojení červených a infračervených terapeutických sond. Terapeutické sondy jsou k dispozici v provedení ručních bodových sond, velkoplošných ručních laserových sprch nebo velkoplošných laserových scannerů pro automatickou aplikaci.

Laserové vysoko výkonové řídící jednotky jsou vybaveny obvykle jedním nebo dvěma výstupy pro připojení ručních sond nebo automatických velkoplošných scannerů pro automatickou aplikaci.

Jednotky jsou vybaveny přednastavenými procedurami, které lze volit dle diagnóz nebo číselných programů. Samozřejmostí je také možnost nastavení individuální terapie dle manuálně vložených parametrů.

Laseroterapie je světelná terapie, při které se využívá léčebný účinek optického záření části eklektromagnetického spektra. Základním mechanismem účinku je neinvazivní stimulace buněčných aktivit. Mimo stimulačního efektu biostimulačního laseru je zde také významný efekt protibolestivý a protizánětlivý.
Neinvazivní laserová terapie je jeden z nejprogresivnějších způsobů léčení především na odděleních fyziatrie, léčebné rehabilitace a dermatologie. Své uplatnění však také biostimulační laser nachází v chrurgii, ORL, stomatologii a u praktických lékařů. Terapeutický biostimulační laser slouží k aplikaci především infračerveného nebo červeného záření vhodné vlnové délky, především laserový paprsek o vlnových délkách infračerveného světla s nízkou subkutánní absorpcí ( IR 830nm ) a světla červeného s nízkou kutánní absorpcí (R 650nm). Vlnová délka neinvazivního biostimulačního laseru je zásadním parametrem pro hloubku průniku laseru do biologických tkání. IR laserový paprsek proniká až do cca 7 cm, červený do cca 2 cm. Tím je dáno konkrétní užití neinvazivní laseroterapie: červené zdroje se používají v terapii kožních problémů a patologických stavů sliznic (dermatoplogie, gynekologie, stomatologie). IR zdroje se aplikují při terapii hlouběji uložených struktur – svalů, úponů a kloubních struktur.
Laserový paprsek je monochromatický, koherentní a polarizovaný. Tyto vlastnosti biostimulačního laseru podporují zdravý vývoj buněk. Terapeutický biostimulační laser lze aplikovat kontinuálně nebo pulzně. V dnešní době se v neinvazivní laserové terapii používají především elektronicky řízené (řídící laserová jednotka) polovodičové zdroje laserového záření. Tyto zdroje (laserová sonda) se liší především výkonem. Obecně oplatí, že čím mají laserové sondy vyšší výkon, tím je čas terapie kratší a stimulace intenzivnější. K dispozici jsou laserové sondy bodové a velkoplošné (laserový scanner, laserová sprcha neboli cluster). Laserové sprchy se vyrábí i kombinované. Těmito laserovými sprchami lze naráz aplikovat červený a infračervený laserový parsek.

Přejít nahoru